Om aktiearbitrage

Arbitrage är att utnyttja en obalans

Rent generellt innebär arbitrage att utnyttja en obalans mellan två eller fler marknader. På Wikipedia går att läsa att akademiker refererar till termen som “en transaktion som inte involverar något negativt kassaflöde och i något läge skapar ett positivt kassaflöde, enkelt uttryckt en riskfri vinst”. Inte så tokigt, eller hur? Handel med aktier (eller vilken handel som helst för den delen) är ju för övrigt förknippat med risk på ett eller annat sätt.

Olika typer av aktiearbitrage

Det finns flera sorters arbitrage. Det kan t.ex. handla om att utnyttja en skillnad mellan hur en valuta prissätts på två eller fler marknader. Man kan då köpa valutan där den är billigare och sälja den där den är dyrare och tjäna en slant. Om vi talar aktiearbitrage kan det handla om skillnaden i pris som ibland uppstår för aktier i ett och samma bolag som handlas på olika marknader. T.ex. handlas AstraZeneca på Stockholmsbörsen, Londonbörsen och New Yorkbörsen. Här på SpreadMash tittar vi på de prisskillnader som uppstår mellan två aktieslag på Stockholmsbörsen, oftast mellan ett bolags A- och B-aktie. Det finns dock även bolag där det andra aktieslaget heter något annat, t.ex. C. Med insikt i denna s.k. spread kan du tjäna pengar på aktiearbitrage.


Vad är då skillnaden mellan A- och B-aktier?

Innehavare av A-aktien har större rösträtt vid bolagsstämman än innehavare av B-aktien. Personer som söker inflytande i ett bolag försöker därför att samla på sig A-aktier eftersom det ger mycket större makt. En B-aktie har ofta tio gånger mindre rösträtt än en A-aktie. Rent konkret innebär det att en person med tio B-aktier i ett visst bolag har exakt samma rösträtt på bolagsstämman som en person med en enda A-aktie. Detta kan leda till att A-aktien tillfälligt ökar i pris inför viktiga bolagsbeslut då personer som söker inflytande köper på sig A-aktien för att öka sin rösträtt. Det uppstår även skillnader till följd av att A-aktien ofta är mycket mindre likvid än B-aktien eftersom omsättningen i B-aktien är större.

Bortsätt från rösträtten motsvarar en aktie alltid en andel i bolaget, oavsett om det är en A-aktie, B-aktie eller C-aktie och de har samtliga samma rätt till utdelningar.

Spreaden ändras ofta = en möjlighet till vinst

Skillnaden som uppstår mellan de två aktieslagen kallas för spread eller aktiespread. Den som är uppmärksam på hur spreaden förändras kan dra nytta av detta och byta aktieslag vid lämplig tidpunkt. Om du t.ex. äger A-aktien och den för tillfället är dyrare än vanligt jämfört med B-aktien kan du öka ditt ägande i bolaget genom att sälja dina A-aktier och köpa B-aktier för samma summa istället. På SpreadMash.se presenteras löpande hur stor spreaden är mellan olika bolags aktieslag. Här kan du jämföra hur stor aktiespreaden är för alla bolag på Stockholmsbörsen som både har en A-aktie och en B-aktie.


Ska man alltid byta om man har den dyrare aktien?

Det är dock viktigt att tänka på att det inte nödvändigtvis blir en bra affär bara för att spreaden råkar vara stor. Vissa bolag har en ständigt stor spread mellan A-aktien och B-aktien och prisskillnaden ändras knappt. Då är det svårt att göra någon vinst på ett byte. En del bolag tenderar emellertid att pendla ständigt. Där nästan turas A-aktien och B-aktien om att vara dyrast från månad till månad eller vecka till vecka. Förutsatt att aktien i fråga är hyggligt likvid finns här möjlighet till aktiearbitrage för den uppmärksamme.

Använd den historiska utvecklingen av spreaden som stöd för att fatta beslut

För att kunna bedöma om det är värt att ge sig in i en arbitrageaffär och byta aktieslag kan du jämföra aktiespreaden ur ett historiskt perspektiv här på SpreadMash.se. Än en gång, gör inte ett aktiebyte bara för att det ena aktieslaget är dyrare än det andra. Gör istället en bedömning om det kan gynna dig på sikt eller om du har möjlighet att tjäna en slant på att byta fram och tillbaks några gånger. Kom också ihåg att din aktiemäklare vill ha sin del av kakan genom courtaget.