Historisk utveckling Victoria Park

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Victoria Park under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Victoria Parks A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Victoria Park A och B, ett år
Utveckling Victoria Park A och B, ett år