Historisk utveckling Tele2

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Tele2 under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Tele2:s A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Tele2 A och B, ett år
Utveckling Tele2 A och B, ett år