Historisk utveckling Sweco

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Sweco under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Swecos A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Sweco A och B, ett år
Utveckling Sweco A och B, ett år