Historisk utveckling Svolder

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Svolder under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Svolders A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Svolder A och B, ett år
Utveckling Svolder A och B, ett år