Historisk utveckling Stora Enso

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Stora Enso under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Stora Ensos A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Stora Enso A och R, ett år
Utveckling Stora Enso A och R, ett år