Historisk utveckling SSAB

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i SSAB under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för SSAB:s A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan SSAB A och B, ett år
Utveckling SSAB A och B, ett år