Historisk utveckling SKF

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i SKF under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för SKF:s A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan SKF A och B, ett år
Utveckling SKF A och B, ett år