Historisk utveckling SEB

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i SEB under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för SEB:s A-aktie och C-aktie plottas ut.

Spread mellan SEB A och C, ett år
Utveckling SEB A och C, ett år