Historisk utveckling SCA

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i SCA under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för SCA:s A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan SCA A och B, ett år
Utveckling SCA A och B, ett år