Historisk utveckling Sagax

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Sagax under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Sagax A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Sagax A och B, ett år
Utveckling Sagax A och B, ett år