Historisk utveckling Ratos

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Ratos under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Ratos A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Ratos A och B, ett år
Utveckling Ratos A och B, ett år