Historisk utveckling Ortivus

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Ortivus under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Ortivus A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Ortivus A och B, ett år
Utveckling Ortivus A och B, ett år