Historisk utveckling NCC

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i NCC under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för NCC:s A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan NCC A och B, ett år
Utveckling NCC A och B, ett år