Historisk utveckling MTG

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i MTG under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för MTG:s A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan MTG A och B, ett år
Utveckling MTG A och B, ett år