Historisk utveckling Midway

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Midway under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Midways A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Midway A och B, ett år
Utveckling Midway A och B, ett år