Historisk utveckling Midsona

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Midsona under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Midsonas A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Midsona A och B, ett år
Utveckling Midsona A och B, ett år