Historisk utveckling Klövern

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Klövern under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Klöverns A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Klövern A och B, ett år
Utveckling Klövern A och B, ett år