Historisk utveckling Kinnevik

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Kinnevik under ett respektive tre års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Kinneviks A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Kinnevik A och B, ett år
Utveckling Kinnevik A och B, ett år
Spread mellan Kinnevik A och B, tre år*
Utveckling Kinnevik A och B, tre år*

* Veckovis kurs, fredagens slutkurs.