Historisk utveckling Investor

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Investor under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Investors A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Investor A och B, ett år
Utveckling Investor A och B, ett år