Historisk utveckling Industrivärden

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Industrivärden under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Industrivärdens A-aktie och C-aktie plottas ut.

Spread mellan Industrivärden A och C, ett år
Utveckling Industrivärden A och C, ett år