Historisk utveckling Husqvarna

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Husqvarna under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Husqvarnas A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Husqvarna A och B, ett år
Utveckling Husqvarna A och B, ett år