Historisk utveckling Hufvudstaden

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Hufvudstaden under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Hufvudstadens A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Hufvudstaden A och C, ett år*
Utveckling Hufvudstaden A och C, ett år*

* Veckovis kurs, fredagens slutkurs.