Historisk utveckling Holmen

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Holmen under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Holmens A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Holmen A och B, ett år
Utveckling Holmen A och B, ett år