Historisk utveckling Handelsbanken

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Handelsbanken under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Handelsbankens A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Handelsbanken A och B, ett år
Utveckling Handelsbanken A och B, ett år