Historisk utveckling Ericsson

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Ericsson under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Ericssons A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Ericsson A och B, ett år
Utveckling Ericsson A och B, ett år