Historisk utveckling Electrolux

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Electrolux under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Electrolux A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Electrolux A och B, ett år
Utveckling Electrolux A och B, ett år