Historisk utveckling Catella

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Catella under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Catellas A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Catella A och B
Utveckling Catella A och B