Historisk utveckling Bonava

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Bonava under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Bonavas A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Bonava A och B, ett år
Utveckling Bonava A och B, ett år