Historisk utveckling Atlas Copco

Här visas den historiska utveckingen av aktiespreaden i Atlas Copco under ett års tid. Detta förhållande illustreras även genom diagrammen där aktiekursen för Atlas Copcos A-aktie och B-aktie plottas ut.

Spread mellan Atlas Copco A och B, ett år
Utveckling Atlas Copco A och B, ett år